طراحی صنعتی تبریز

جلسات دفاع دانشجویان ارشدجلسه دفاع دانشجویان ارشد در روز 9 و 10 اسفند برگزار خواهد شد .


3شنبه 9 اسفند


 

 

   دانشجو

  استاد راهنما

 

                                    موضوع پایان نامه

 

  کمیته داوری

   تاریخ دفاع

  استاد مشاور

   ساعت دفاع

1

 

مریم مردانی

بلداجی

آقای دکتر آجرلو

 

گونه شناسی ظروف کاربردی سرامیکی دوره سلجوقی-طراحی ظروف کاربردی سرامیکی مطابق با نیازهای زیبایی شناختی جامعه معاصرایرانی

 

آقای دکتر پیربابایی  

   9 /12/90

 

آقای مهندس وهابی

 

آقای دکتر کلینی

14:30-13:30

 

2

 

پگاه جدید زاده

آقای دکتر کلینی

 

کاربرد زباله های الکترونیکی در طراحی زیورآلات با رویکرد طراحی پایدار

 

آقای دکتر حق پرست

   9 /12/90

آقای مهندس وهابی

آقای دکتر چوپانی    

15:30-14:30

3

 

سمیرا آدمی

آقای دکتر کلینی

آقای دکتر حق پرست

 

امکان سنجی استفاده از انرژی های غیر فسیلی در طراحی مبلمان شهری-طراحی نیمکت گرمایشی برای پارک ائل گلی تبریز

 

آقای مهندس وهابی

   9 /12/90

آقای مهندس حدادیان

آقای مهندس آبائی

16:30-15:30

 

4شنبه 10 اسفند

 


 

   دانشجو

  استاد راهنما

 

                                    موضوع پایان نامه

 

  کمیته داوری

   تاریخ دفاع

  استاد مشاور

   ساعت دفاع

1

 

مهشید بارانی  

آقای دکتر زمانی 

 

بررسی تاثیر کاربرد رویکرد طراحی تجربه محور بر میزان استفاده از مبلمان شهری و سرزندگی فضا

 

آقای دکتر میرغلامی 

10 /12/90

آقای مهندس وهابی

آقای مهندس ایمانی  

 

آقای دکتر رزاقی   

14:00-13:00

 

2

 

مهدیه مبارکی

آقای دکتر مجیدی  

 

طراحی با رویکرد خلق شخصیت برای کاربران-طراحی وسیله ای برای نظافت پارکها

 

آقای دکتر فاطمی نیا

10 /12/90

 

آقای مهندس ایمانی  

 

آقای مهندس وهابی

 

15:00-14:00

3

 

محمد سینا گویلی 

 

آقای دکتر رزاقی 

آقای دکتر اژدری

 

 

نیاز شناسی فرهنگی بیماران بخش مراقبت های ویژه-طراحی تخت بیمارستانی بخش مراقبت های ویژه

 

 

آقای دکتر فاطمی نیا

10/12/90

آقای مهندس امرایی      

آقای مهندس وهابی

 

16:00-15:00

 

 

8 اسفند 1390 ساعت 22:01 | نویسنده: آمنه فدایی | چاپ | بالای صفحه 0 دیدگاه
Copyright © 2009-2012 www.tabrizid.com | All Rights Reserved. | تمامی حقوق برای سایت طراحی صنعتی تبریز محفوظ است. | برداشت با ذکر منبع و درج پیوند آزاد است. | نیرو گرفته از بلاگ اسکای