طراحی صنعتی تبریز

ژوژمان طراحی 2 (میان ترم)/دخترای 87

 


 

ژوژمان طراحی۲(میان ترم) 

دانشجویان دختر ورودی ۸۷ 

استاد:حسن پور 

 

 

 

۱ 

 

 

 ۲

 

 

۳ 

 

 

 ۴

 

 

 ۵

 

 

 ۶

 

 

 ۷

 

 

 ۸

 

 

 ۹

 

 

 ۱۰

 

 

 ۱۱

 

 

 ۱۲

 

 

 ۱۳

 

 

 ۱۴

 

 

 ۱۵

 

 

 ۱۶

 

 

 ۱۷

 

 

 ۱۸

 

 

 ۱۹

 

 

 ۲۰

 

 

 ۲۱

 

 

 ۲۲

 

 

 ۲۳

 

 

 ۲۴

 

 

 ۲۵

 

 

 ۲۶

 

 

 ۲۷

 

 

 ۲۸

 

 

 ۲۹

 

 

 ۳۰

 

 

 ۳۱

 

 

 ۳۲

 

 

 ۳۳

 

 

 ۳۴

 

 

 ۳۵

 

 

 ۳۶

 

 

۳۷ 

 

 

 ۳۸

 

 

 ۳۹

 

 

 ۴۰

 

 

 ۴۱

 

 

 ۴۲

 

 

 ۴۳

 

 

 ۴۴

 

 

 ۴۵

 

 

 ۴۶

 

 

 ۴۷

 

 

 ۴۸

 

 

 ۴۹

 

 

 ۵۰

 

 

 ۵۱

 

 

۵۲ 

 

 

 ۵۳

 

 

 ۵۴

 

 

 ۵۵

 

 

 ۵۶

 

 

 ۵۷

 

 

۵۸


آماده سازی تصاویر برای وب: علی مقدمی خمامی


10 خرداد 1390 ساعت 20:33 | نویسنده: آمنه فدایی | چاپ | بالای صفحه 0 دیدگاه
Copyright © 2009-2012 www.tabrizid.com | All Rights Reserved. | تمامی حقوق برای سایت طراحی صنعتی تبریز محفوظ است. | برداشت با ذکر منبع و درج پیوند آزاد است. | نیرو گرفته از بلاگ اسکای