طراحی صنعتی تبریز

ژوژمان پروژه7 / مبلمان، پسرای 86

 

  


  پروژه 7 طراحی صنعتی / مبلمان

دانشجویان پسر ورودی 86

استاد: محمدعلی حدادیان ۱ 

 

 

 ۲ 

 

 

 ۳ 

 

 

 ۴ 

 

 

 ۵ 

 

 

 ۶ 

 

 

 ۷ 

 

 

 ۸ 

 

 

 ۹ 

 

 

 ۱۰ 

 

 

 ۱۱ 

 

 

 ۱۲ 

 

 

 ۱۳ 

 

 

۱۴ 

 

 

 

 ۱۵ 

 

 

۱۶ 

 

 

 ۱۷ 

 

 

 ۱۸ 

 

 

 ۱۹ 

 

 

  ۲۰ 

 

 

 ۲۱ 

 

 

 ۲۲ 

 

 

 ۲۳ 

 

 

 ۲۴ 

 

 

 ۲۵ 

 

 

 ۲۶ 

 

 

۲۷ 

 

 

 ۲۸ 

 

 

۲۹ 

 

 

 

 ۳۰ 

 

 

 ۳۱ 

 

 

 ۳۲ 

 

 

۳۳ 

 

 

  ۳۴

 

 آماده سازی تصاویر برای وب: علی مقدمی خمامی


3 خرداد 1390 ساعت 20:06 | نویسنده: سهند بابالی | چاپ | بالای صفحه 3 دیدگاه
Copyright © 2009-2012 www.tabrizid.com | All Rights Reserved. | تمامی حقوق برای سایت طراحی صنعتی تبریز محفوظ است. | برداشت با ذکر منبع و درج پیوند آزاد است. | نیرو گرفته از بلاگ اسکای